simple site maker

2017<-PUUTEPUNKTID 2018

Nr 64 - 73

- Pettustelaine on jõudnud rehateenuseid pakkuvatesse asutustesse
- Kes pääseb riiklikule päeva- või nädalahoiu teenusele?
- Haigekassa lubab eritoitude rahastamise lahendust aasta lõpuks
- Millist abi pakuvad autistidele sotsiaalministeerium ja SKA? 

- Mida toob kaasa veebruarist muutunud kooliseadus?
- Kuidas korraldati puudega laste abistamist 30 aastat tagasi?
- Mida soovitab spetsialist autismiga noore lähedastele?
- Miks hakkas lastefond rahastama puudega laste teraapiaid? 

- Lasteaiad peavad looma puudega lastele väikerühmi
- Riik andis KOV-idele miljoneid lapsehoiuraha: kuhu see jäi?
- Kas vastutab, kui puudega laps põgeneb invabussist?
- Kellele läheb Puutepunktide kuldmedal 2018? 

- Rahasadu sotsiaal-sfääris: ära maga võimalust maha!
- Kas tasuta koolitoit on kättesaadav ka eridieedil lastele?
- Kuidas tagada puuetega laste turvalisus invatranspordis?
- Ootame sind Eesti Hooldajate Liidu aastakonverentsile! 

- Kuhu luuakse uusi erihoolekande teenusekohti?
- Kuidas aitab embrüodiagnostika geenirikkeid välja sõeluda?
- Millal on põhjust leppida tööga käsundilepingu alusel?
- Miks kantakse paljudel maadel maikuus halle linte?

- 1. juulist saavad töötavad omaksehooldajad lisapuhkust.
- Milliseid uusi teenuseid arendab riik autistide jaoks?
- Kui palju raha võib nõuda lastelt vanemate hooldamiseks.
- Ämmaemandad tegid moodsa äpi raseduse jälgimiseks.

PUUTEPUNKTID nr 70

Internetis 20. septembril

- Kellel on loota abi esimestelt hooldus-koordinaatoritelt?
- Millal avab riik uue ööpäevaringse teenuse täiseas autistidele?
- Kunstinäitus avab puudega inimeste ja hooldajate hingesopid
- Miks omastehooldajad ei anna SKA-le oma muredest teada? 

PUUTEPUNKTID nr 71

Ilmub oktoobris

PUUTEPUNKTID nr 72

Ilmub novembris

PUUTEPUNKTID nr 73

Ilmub detsembris