2011<- PUUTEPUNKTID 2012 ->2013

                                     Nr 4-13

- Kui palju kaotab oma pensionis omaksehooldaja?
- Millest räägivad võrdsete võimaluste reeglid?
- Kas riik on alustanud kaasamist õigest otsast?

- Mida teha, kui õpetaja ei usu oma töösse?
- Kust tulevad Eesti tegevusterapeudid?
- Kas osa lapsi ei vääri võrdseid võimalusi?

- Mida rääkis Mart Laar esimeses intervjuus pärast insulti?
- Kui suure koorma tohib riik panna perekonnale?
- Milleks on mõeldud lisa-aasta põhikooli järel?
- Millest koosneb Eesti omastehoolduse maakera?

- Milles seisneb toimiva rehabilitatsiooni saladus?
- Kas teovõimetu poeg võib ülal pidada oma ema?
- Kuidas naljaga bürokraatiast läbi närida?
- Miks puuetega inimesed ei kasuta õppimistoetust?

- Kuidas pered saaksid endale ise toetust teenida?
- Kui palju maksab tugiisiku teenus?
- Kes peaks kaitsma puudega lapse õdesid-vendi?
- Millest peaks algama abi autistlikele lastele?

- Miks inimesed karjuvad kurtidele kõrva?
- Kas eestkostetav on üldse perekonna liige?
- Mis aitaks puuetega inimestel tööd leida?
- Mida hakata peale autistliku lapsega?

- Mis saab, kui meditsiin kuulutab teid surijaks?
- Kuidas õpetatakse puuetega lapsi Ameerikas?
- Kellel täpselt on õigus narkoosis hambaravile?
- Kas hooldajatoetuse saaja on töötaja või töötu?

- Mis tõbe põeb meie abivahendite süsteem?
- Mis saab puudega lapsest, kui ema jaks raugeb?
- Kui kaua võtab aega noortekodu rajamine?

- Võit! Puudega inimesed saavadki hambaravi!
- Igale riigikogulasele oma puudega sõber!
- Kui palju siis ikkagi hooldekodukoht maksab?
- Kas kohtunikud pingutavad eestkostjatega üle?

- Kuidas võiks töötada sotsiaalne kiirabi?
- Kas eestkostja peab tõesti koguma tšekke?
- Mis on toetatud töö ja kaitstud töö vahe?
- Miks liigesehaiged ei saa õigel ajal abi?