2013<-  PUUTEPUNKTID 2014  ->2015

                                     Nr 24-33

- Kuidas viia kokku abistajad ja abivajajad?
- Kui suur on puudega lapse pearaha?
- Miks lähevad puuetega inimesed poliitikasse?

- Miks käisid puudega inimesed Toompeal teerulliga?
- Kui palju Eesti eakatest on puudega inimesed?
- Kuidas tunda ära ja mõista autismiga last?
- Kui suur hakkab olema töövõimetoetus?

- Millised on kulusäästlikud sotsiaalteenused?
- Kas puuetega inimesed sobiksid parlamenti?
- Mida arvab minister autistide õpetamisest?
- Kuidas õpetatakse erivajadustega lapsi USAs?

- Kes tagab vaimupuudega töötaja ohutuse?
- Mida sisaldab uus sotsiaalhoolekande seadus?
- Kelle jaoks on uus rehabilitatsioonisüsteem?
- Kust saab infot töövõimereformi kohta?

- Kuidas asub riik aitama puuetega lapsi?
- Kus elavad Eesti töövõimetuspensionärid?
- Mida hakkab pakkuma Euroopa noortegarantii?
- Kuidas muutub toimetulekutoetuse saamine?

- Mis hinnaga pakub riik koolidele tugispetsialiste?
- Kuidas korraldatakse HEV-haridust Saksamaal?
- Kuidas hakkavad tööle Rajaleidja keskused?
- Miks ei pääse puuetega noored tööle?

- Mida tehakse välismaal taastusravis teisiti?
- Millist abi pakub töötukassa hooldajatele?
- Kuidas tuleks muuta sotsiaaltöö rahastamist?
- Kas haridusminister mõistis memorandumit?

- Milliseid puuetega laste õigusi Eestis rikutakse?
- Kas töövõimereform saab õnnestuda praegusel kujul?
- Kuidas õpetada pillimängu puuetega inimestele?
' Mis on kogemusnõustaja töös kõige tähtsam?

- Mis juhtuks hooldekodude sulgemise järel?
- Kas reform aitab ka psüühikahäirega inimesi?
- Millal avab uksed puuetega laste hoiukodu?
- Kes peaks hakkama autistide eest võitlema?

- Kuidas plaanib riik muuta erihoolekannet?
- Kas sotsiaalteenused võivad osutuda lõksuks?
- Kellel on õigus saada hooldajatoetust?
- Kas valge kepiga liikujat tuleb tänaval aidata?