2014<-  PUUTEPUNKTID 2015   ->2016

                                         Nr 34-43

- Kes saavad kasutada erihoolekande euroraha?  - Kas kurtide haridust tõmmatakse koomale?
- Mida muudab riik abivahendite süsteemis?
- Mis teeb sügava puudegha lapse ema õnnelikuks?

- Kui palju õpivad sotsiaaltöötajad suhtlemist?
- Kellele on mõeldud kaitstud töö teenus?
- Kas lihtsustatud õppelt saab tulla tagasi?
- Miks tõrjub riik hoolekandes eraalgatust?

- Kas töövõimereformi võinuks alustada teisest otsast?
- Kuidas saab kutsekool õpilase kohta HEV-infot?
- Mida arvab ministeerium „käed külge“ meetodist?
- Miks tahavad poliitikud „Puutepunkti“ tagasi?

- Miks saata riigijuhte perede juurde töövarjuks?
- Kuidas tegeldakse käitumishäiretega Norras?
- Kas Eesti seadus lubab puuetega klienti takistada?
- Kas puudega laps saab 15. sünnipäeval suureks?

- Millega tegeleb vaimse tervise kogemusnõustaja?
- Kuidas ohjeldatakse vaimupuudega autiste Hollandis?
- Kas ministeerium plaanib taastusravi laiendada?
- Mis saab edasi "Puutepunkti" saatest ja ajakirjast?

- Miks peaksid omastehooldajad ise teenuseid looma?
- Kuidas tuleb uus keskus toime keeruliste autistidega?
- Kas heategevus on normaalne sotsiaalsüsteemi osa?
- Mida on „Puutepunkt“ kümne aastaga saavutanud?

- Kuidas käib igapäevane koolitöö autistidega?
- Millised puuetega inimeste teemad said valitsusleppesse?
- Kas töövõimereformi kava läheb ümbertöötamisele?
- Mida õppisid saatetegijad puuetega inimestelt?

- Kuidas leevendada insuldi järel depressiooni?
- Milleks kohustab lähedasi perekonnaseadus?
- Kuidas korraldada tavakoolis väikeklassiõpet?
- Mida arutatakse hooldajate liidu konverentsil?

- Kas riik võtab hoiukodude rahastamise üle?
- Mida tähendab sotsiaaltöös iseseisva elu põhimõte?
- Kuidas toetada puuetega noorte tööle saamist?
- Kes võitis Puutepunkti tänavuse medali?

- Milles seisneb sotsiaaltöös tugiisiku roll?
- Kas puudega töötaja pealt saab maksusoodustust?
- Mida sisaldab Eesti inimeste sotsiaalse kaitse kava?
- Kuidas pöörata riik näoga inimese poole?