2016<-PUUTEPUNKTID 2017 ->2018

Nr 44 - 53                            Nr 54 - 63                                                         Nr 64 - 

- Kellele hakkab töötukassa õppimise eest maksma?
- Mida peab arvestama autistliku lapse õpetaja?
- Kas KOV võib jätta kogu hooldamise perele?
- Miks on narkoosis hambaravi vaid pool võimalust? 

- Mis muutus puudega laste lapsehoiuteenuses?
- Kuidas leida üles vajalik toetus või teenus?
- Miks asutasid noored autistid oma ühingu?
- Mis toimub alaealiste erihoolekandeteenusel?

- Kes saab aidata koduseinte vahele jäänud inimest?
- Kas vanaema võib osutada lapsele hoiuteenust?
- Kui palju võib haigekassast saada taastusravi?
- Millal toimub hooldajate liidu aastakonverents? 

- Kuidas elavad Eestis harvikhaigustega inimesed?
- Kuidas toetatakse puudega lapse peret Soomes?
- Milleks saab kasutada puudega isiku kaarti?
- Kes on tänavune Puutepunkti medali laureaat?


- Millal ja mis tingimustel avaneb DI teine taotlusvoor?
- Kuidas mitte kukkuda töövõimereformi aukudesse?
- Kas dementset võib süüdistada õigusvastases käitumises?
- Milline tulevik ootab ees rehateenuseid?

- Millised muudatused tehakse töövõimetoetuse seadusse?
- Mida plaanib riik ette võtta dementsete hooldusega?
- Kuidas luua oma kodukohta hästi toimivat erihoolekannet?
- Millal valmivad maailmapanga hoolduskoormuse raporti poliitikasoovitused? 

- Millist abi saavad dementsete lähedased tugigruppidest?
- Mis on puudega lapse juhtumiplaan ja kuidas seda tehakse?
- Miks maksavad omavalitsused hooldajatoetust nii erinevalt?
- Kust saab juriidilist nõu ja abi ametiasutustega vaidlemisel?

- Miks tahab ministeerium anda puudega laste hariduse üle KOV-idele?
- Kuidas panna üürimajade toetus sotsiaalsüsteemile raha teenima?
- Miks ei luba SKA tugiisikul abistada korraga kahte puudega last?
- Kui kaua peab tõstatama küsimust, et Eestisse on vaja autismikeskust?

- Kust leiaks riik vajaliku summa puudega inimeste hambaraviks?
- Mis põhjusel ei kasuta puudega laste vanemad lisapuhkepäevi?
- Miks ei rahasta haigekassa haigetele hädavajalikke toitesegusid?
- Kas teie tunnete mõnd suure südamega sotsiaaltöötajat?


- Aspergeri sündroomiga Oskari sööst vabalangusesse.
- Kelle jaoks on mõeldud eurorahadega rajatav intervallhoid?
- Kas haigekassa hakkab lõpuks toitelahuseid rahastama?
- Ilusaid jõule ja palju suuri tegusid uude aastasse!