free simple site templates

2018 <-PUUTEPUNKTID 2019

Nr 74 - 83

- 100 000 eurot puudega inimestele, et kohtus õigust nõuda.
- Sügava puudega inimesed saavad nüüd hambad korda teha.
- Mida õppisid SKA erihoolekande inimesed Hollandis?
- Millal valmib esimene uutmoodi grupikodu autistidele?

- Kui palju riigieelarvest kulub tervisele ja sotsiaalkaitsele?
- Kas riik tahab, et hooleta jäänud lapsed kasvaks peredes?
- Maarja kooli lapsevanemad tunnevad üksteisest rõõmu.
- Lastefond on nõus tasuma puudega laste raviprillide eest. 

- Kas KOV võib öelda, et otsige endale ise tugiisik?
- Miks hakkas riik rehateenuse eest topelthinda maksma?
- Mida tuleks muuta toetus- ja hooldusravi süsteemis?
- Võrokesed kutsuvad talgutele teenuseid arendama. 

- Erihoolekannet saab nüüd taotleda otse SKA juhtumikorraldajalt.
- Kas oled juba uurinud, kuidas Helpific su elu põnevamaks teeks?
- Mida teha, et sotsiaalteenuste info hakkaks inimesteni jõudma?
- NB! Kodude kohandamiseks saab jälle küsida euroraha! 

- Sotsiaaltöötaja on abivahend. Ta on ka inimene nagu sina.
- Koduõde võib käia abiks kuni kaks korda päevas.
- Lapsevanemad ehitavad Harku valda uue kogukonnaküla autistidele.
- Õiguskantsler analüüsis KOV-ide eksimusi teenuste osutamisel.

- Kuidas hoolitsetakse dementsete eakate eest Soomes?
- Puudega lapsi ei aita uhked majad, vaid soojad südamed.
- Viipekeelsed inimesed saavad nüüd kasutada kaugtõlki.
- Pallitrall aitab osta ka Lõuna-Eesti lastele kõnniroboti. 

PUUTEPUNKTID nr 80

Ilmub septembris

PUUTEPUNKTID nr 81

Ilmub oktoobris

PUUTEPUNKTID nr 82

Ilmub novembris

PUUTEPUNKTID nr 83

Ilmub detsembris