amp templates

2019 <-PUUTEPUNKTID 2020

Nr 74 - 83

- Millal tuleks kõneprobleemidega laps viia logopeedi juurde?
- Kas riigil on plaanis luua uusi ööpäevaringse hoolduse kohti?
- Mida teha, kui rehakeskuses pole teile vajalikku spetsialisti?
- Kaks miljonit eurot puudega inimestele kodude kohandamiseks

- Mida said tartlased teada Põhjamaade vanadekodusid väisates?
- Liikva Päikesekodu katsetab uut erihoolekande rahastusmudelit
- Puudega lapse vanem pääseb viis aastat varem pensionile
- Kas teadsid, et iga kolmas erihooldekodu elanik on vanuses 60+? 

- Harvikhaigustega lapsed võivad saada puudetoetuse ka puudeta
- Hädasti on vaja lahendusi juhuks, kui omaksehooldaja haigestub
- Miks peavad emadest eestkostjad esitama kohtule aruandeid?
- Hooldajate liidu aastakonverents lükkub kevadest sügisesse 

- Milliseid muutusi on teinud SKA ja töötukassa eriolukorra tõttu?
- Kuidas tulevad eakad vanemad toime puudega laste hooldamisega?
- Millised kohustused langevad eestkostjatele, kui laps elab hooldekodus?
- Riik hakkab maksma erakorralist toetust erivajadustega laste peredele 

- Kas nähtamatu puudega inimestel oleks abi käe- või kaelapaelast?
- SKA tunnistab, et ei saanud tagada kriisi ajal teenuste kättesaadavust
- Puugihaiguse järelmõju võib laastada tervise ka aastakümneid hiljem
- Kuidas toetatakse Soome süsteemis töövõimetuks jäänud inimest? 

- Töötukassa hakkab õppimise eest maksma korralikku toetust.
- Puudega lapse nädalakooli saatmine võib olla hea lapsele ja perele.
- Kas vaimupuudega inimesed peaksid seksuaalsusest rohkem teadma?  

- Miks ei torma puudega inimesed kasutama tasuta hambaravi?
- Töögrupp valmistab ette omastehooldajate toetamise kava
- Pikaajalise hoolduse korraldus võib saada oma seaduse
- Kas autistide tugisüsteem erineb piisavalt aastakümnetetagusest? 

PUUTEPUNKTID nr 91

Ilmub oktoobris

PUUTEPUNKTID nr 92

Ilmub novembris

PUUTEPUNKTID nr 93

Ilmub detsembris