2019 <-PUUTEPUNKTID 2020-2021

Nr 84 - 94

- Millal tuleks kõneprobleemidega laps viia logopeedi juurde?
- Kas riigil on plaanis luua uusi ööpäevaringse hoolduse kohti?
- Mida teha, kui rehakeskuses pole teile vajalikku spetsialisti?
- Kaks miljonit eurot puudega inimestele kodude kohandamiseks

- Mida said tartlased teada Põhjamaade vanadekodusid väisates?
- Liikva Päikesekodu katsetab uut erihoolekande rahastusmudelit
- Puudega lapse vanem pääseb viis aastat varem pensionile
- Kas teadsid, et iga kolmas erihooldekodu elanik on vanuses 60+? 

- Harvikhaigustega lapsed võivad saada puudetoetuse ka puudeta
- Hädasti on vaja lahendusi juhuks, kui omaksehooldaja haigestub
- Miks peavad emadest eestkostjad esitama kohtule aruandeid?
- Hooldajate liidu aastakonverents lükkub kevadest sügisesse 

- Milliseid muutusi on teinud SKA ja töötukassa eriolukorra tõttu?
- Kuidas tulevad eakad vanemad toime puudega laste hooldamisega?
- Millised kohustused langevad eestkostjatele, kui laps elab hooldekodus?
- Riik hakkab maksma erakorralist toetust erivajadustega laste peredele 

- Kas nähtamatu puudega inimestel oleks abi käe- või kaelapaelast?
- SKA tunnistab, et ei saanud tagada kriisi ajal teenuste kättesaadavust
- Puugihaiguse järelmõju võib laastada tervise ka aastakümneid hiljem
- Kuidas toetatakse Soome süsteemis töövõimetuks jäänud inimest? 

- Töötukassa hakkab õppimise eest maksma korralikku toetust.
- Puudega lapse nädalakooli saatmine võib olla hea lapsele ja perele.
- Kas vaimupuudega inimesed peaksid seksuaalsusest rohkem teadma?
Ilusat suvepuhkust! Järgmine ajakiri ilmub septembris! 

- Miks ei torma puudega inimesed kasutama tasuta hambaravi?- Töögrupp valmistab ette omastehooldajate toetamise kava
- Pikaajalise hoolduse korraldus võib saada oma seaduse
- Kas autistide tugisüsteem erineb piisavalt aastakümnetetagusest? 

- Miks ei julge inimesed KOV-idest teenuseid küsides enda eest võidelda?
- Millega tegeleb Eesti dementsuse kompetentsikeskus?
- Kas politseinike autismialane koolitus muutub paremaks?
- Uuel aastal lähevad puudega laste tugiteenused täielikult KOV-idesse 

- Miks vajavad pered psühholoogilist tuge, kui laps on suremas?
- Miks ei jõua koduõde surevate lastega peredele appi?
- Miks saavad terve elu hooldanud vanemad vaid minimumpensioni?
- Miks ei pakuta surevate laste peredele statsionaarset hooldust? 

- Miks ei anna uus päeva- ja nädalahoid peredele piisavalt leevendust?
- Kelle asi on märgata, kui hoolduskoormus hakkab vanemaid tapma?
- Hingehoidjad pakuvad end keerulises seisus omastehooldajatele appi 

- Puudega laps muudab alati pöördumatult oma vanemate elu
- Millal ometi lõpetavad sotsiaalasutused inimeste äratõukamise?
- Uus kvaliteedijuhis palub teenusepakkujatel olla alati sõbralik ja toetav
- Täname kõiki, kes ajakirja ilmumist aastate jooksul toetasid!