PUUTEPUNKTID 2011 ->2012

Nr 1-3

- Kas tõesti tuleb abi saamiseks lapsest loobuda?
- Kuidas saavad pimedad raamatuid lugeda?
- Mis ootab puudega last pärast kooliaega?
- Miks riiklikku lapsehoiuteenust ei kasutata?

- Kas puue peabki perekonna vaesuspiirile paiskama?
- Millal ulatab tervishoid erikoolidele abikäe?
- Kui palju võib maksma minna teadmatus?

- Millal tekivad hambaravis võrdsed võimalused?
- Kas invaliidi hooldaval perel on võimalik ellu jääda?
- Mida arutatakse omastehooldajate foorumil?
- Miks puudega laste vanemad ei kasuta lisapuhkust?