2012<- PUUTEPUNKTID 2013  ->2014

                                         Nr 14-23

- Kuidas näeb välja sotsiaalne talupidamine?
- Mis toimub erihooldekodu kinnises osakonnas?
- Kes maksab koolide tugispetsialistide eest?
- Kas meditsiini vastutus lõpeb lapse ellujätmisega?

- Mis saab, kui abiandjatel puudub võimekus aidata?
- Kuhu panna autist, keda ükski hooldekodu ei taha?
- Kust leiab töötukassa puuetega inimestele tööd?
- Kelle jaoks on mõeldud kogemusnõustamine?

- Kuidas hakkab riik puuetega inimesi tööle panema?
- Miks ei julge vanemad puuetega lastest lahti lasta?
- Millest on sotsiaalsüsteemis kõige enam puudu?
- Millega hakkab tegelema Eesti Hooldajate Liit?

- Mida muudab uus töövõime toetamise süsteem?
- Kuidas tunda ära rehabiliteeritud inimest?
- Kus elavad Eesti 140 000 puudega inimest?
- Mis ühendab Pesarimaja ja Karaski keskust?

- Mida peab teadma reisikindlustust tehes?
- Kas ratastooliga saab minna rappa?
- Millega mõõta rehateenuse tulemust?
- Kuidas aidata kõne kaotanud inimest?

- Missugust õnge vajavad puuetega inimesed?
- Mis on psühhosotsiaalne rehabilitatsioon?
- Kuidas peaks muutma hooldekodude süsteemi?
- Miks on puuetega lastele vaja huviharidust?

- Mida vajav Alzheimerit põdev eakas?
- Kuidas võiks kool õpetada iseseisvumist?
- Milliseks võiksid muutuda hooldekodud?
- Mida soovitab õiguskantsler perede toetuseks?

- Kuidas saab proteesi mõtte jõul liigutada?
- Mis on tegelikult kaasava hariduse mõte?
- Mida tähendab traumajärgne kasv?
- Kas president ja peaminister loevad Puutepunkte?

- Mis juhtub, kui logopeedid kaovad lasteaiast?
- Kas koomas inimene on võimaline suhtlema?
- Kuidas aidata psüühiliste probleemidega last?

- Mis ootab ees, kui puudega lapsest saab täisealine?
- Kas Eesti spaad pole kuulnud puuetega inimestest?
- Kuidas aidata eriti rakse ajukahjustusega inimesi?